» Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerini mi okumak istiyorsunuz? Öyleyse tıklayın! (yeni)

25.11

2009

Akıl, Bilgi, İlim ve İrfan Sahibi Olmak

Cahit KaraçAllah, kainat ve içindeki dünya denilen bu alemi akıl, bilgi ve irade üzere yaratıp var ettiğinden olacak ki, yarattığı tüm varlıklarla birlikte iç içe yaşayacak olan insanı da bu alemde yaşatırken öğrendikleri ile deneyip sınamak. Deneyip sınarken de zaman içinde erginleştirip olgunlaştırarak tekamüle ermesini sağlamak için onu dünya denilen bu gelip geçici alemdeki mekanda yaratıp var etmiştir.

Demek ki; Allah, yaratır. Yarattıklarını yaşatır. Yaşattıklarına bilmediklerini öğretir. Öğrenenlerin zaman ve mekan içinde farkındalık duygularını oluşturup geliştirir. Oluşup gelişen farkındalık duygularına bağlı olarak da her bir varlığı kendi tekamül evresi içinde erginleştirip olgunlaştırarak kendine döndürür.

İnsan, yabancısı olduğu bu mekanda hatasız, doğru dürüst yaşayabilmesi için bilmediklerini öğrenmesi gerekir. Çünkü bilgi ve ilim sahibi olunmadan, insanın duygu, his ve sezgileri gelişmez. Gelişmeyince de insanı insan yapıp diğer varlıklardan ayıran farkındalık duygusu oluşmaz. Farkındalık duygusu oluşup gelişmeyen bir insan da doğal olarak yabancısı olduğu bu dünya hayatını doğru dürüst yaşayamaz. Yaşayamayınca da mutlu olamaz.

Demek ki, akıl, bilgi ve ilim insan içindir. Çünkü bilgi, insanın insan olmasını sağlar. Farkındalık duygusunu (tüm duygularını) oluşturur, geliştirir, artırır. Sevgiyi çoğaltır. Yaşadığımız hayatı anlamlaştırarak kolaylaştırır. İnsanın daha sevecen, daha hoş görülü, daha doğru bir hayat yaşamasını sağlar.

Güneşin meyveleri erginleştirilip olgunlaştırmasında olduğu gibi, kullanılan akıl da, bilgiyi artırır. İnsanı erginleştirip olgunlaştırır. Tecrübe sahibi yapar. Huzur bulup sağlık içinde mutlu bir hayat yaşamasını sağlar. Onun için dünyanın güneşsiz, insanın da akılsız ve bilgisiz olması düşünülemez. Çünkü güneşsiz dünya, akılsız insan, varlığını sürdüremez.

Aklın tanımı daha önceki yazdığım bir blogda yapmıştım. Tekrarlamak istemiyorum. Onun için şimdi bilgi; Varlık hakkında bilinmeyenlerin (Bu dünyaya ait fiziksel varlıkların, dar çerçevede) bilinmesi. Şeklinde tanımlayıp tarif edebiliriz.

Onun için bilgi, fiziksel varlıkların sadece dış yapıları ile ilgilenir. Bu yüzden de içeriği, genelden ziyade yüzeyseldir. Yani içselden ziyade dışsaldır.

Halbuki, İlim ; Varlıklar hakkında marifete dayalı geniş bilgi sahibi olma halidir. Onun için genel anlamda da bilinmeyenlerin bilinmesidir.

Dolayısıyla İlim; tüm varlıkların hem dış, hem de iç özelliklerini araştırıp inceler. Onun için daha geniş ve daha kapsamlı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu yüzden fizik ötesi gaibe ait varlıklar hakkında da akıl marifetine dayalı bilgileri de içerip kapsadığından ilim, bilgiden daha teferruatlı, daha geniş, daha kapsamlı anlam, mana ve içerikleri de içinde barındırıp taşır. Yani varlıkların bilinebilecek içsel ve dışsal

Demek ki; din, insanın eğitilmesi için öğrenmesidir. Akıl, bilgi, ilim ve irfandır. Akıl, bilgi, ilim ve irfan insanın kendisidir. Bilmediklerini öğrenip, kendini tanıyıp bilmesidir. Kendini tanıyıp bilenin Hak olanı bilmesidir. Hak'ı e Hak olanı bilmek ise, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılmış olan insanın önce kendini, sonrada kainatı okuyup bilmesidir. Varlıkları tanıyıp anlamasıdır. Kendi eliyle mamur edilmiş olan bir dünyada insanca yaşamasıdır.

Kısacası akıl, bilgi, ilim ve irfan sahibi olmak insanlıktır. Medeniyettir. Medenileşmektir. İnsan olmaktır. Kendini tanıyıp haddini hududunu bilmesidir. Kendini tanıyıp, haddini hududunu bilip İnsan olanın son medeniyetidir. Sonu elbette birliktir. Birlenip bir olmaktır.

Çünkü bilgide ben, sen, o yoktur. Biz vardır. Biz denilince ayrılık gayrılık ortadan kalkar. Çünkü Bizde birlik, birlikte teklik vardır. Tekliğin sonu tevhittir. Tevhidin sonu da elbette haktır. O da Allah'tır.

Teklikte her şey tek olanın olacağı için O'nda kıskançlık yok, paylaşım vardır. Dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen tüm bilgiler Allah katındadır. Allah'a ulaşıp, ihtiyacımız olan O'nun ilmindeki ilme, bilgiye kavuşabilmemiz için tüm insanlığın elde ettiği bilgi ve ilmin paylaşılarak büyütülmesi gerekir ki, insanlık kendinden istenilen doğru yolu bulabilsin...

İşte İslam alemindeki tek hastalık, elde edilen bilgiyi, ilmi paylaşıp büyütmeyi bilmemek. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini hep ben bilirim, ben ederim, ben yaparım...

Başkasının söylediklerine kulak asmamak, değer vermemek. Oradan buradan alınmış bilgiye sahip olan insanlara haddinden fazla değer vermek. Onların her söylediğini kabul etmek hastalığı. Kendimi unutup başkasına bağlanma hastalığı. Aklımızı kullanıp çalıştırmama hastalığı. Aklımızı bir çuvala koyup ağzını da sıkı sıkı bağlayarak başkasına teslim olma hastalığı. Elde edilmiş bilgiyi ve o bilgiyi elde edeni putlaştırma hastalığı. Her şeye edep deyip, yeni bilgi üretene engel olma hastalığı. İşte tüm bunlar bu gün deva bulmaz hastalıklarımızı oluşturmaktadır.

Onun için de milyarlarca insanımızın akıl içindeki düşüncesini hapsetme hastalığımız...

İşte bu yüzden de uzun süredir yeterli bilgi, ilim üretemeyen İslam alemi sürekli kan kaybetmektedir. Sıkıntılar yaşamaktadır. Onun için bu gün dünyada İslama inananlar adam olamamış, ikinci sınıf insan muamelesi görmektedirler.

Çünkü İslam alemi uzunca bir süredir boş konuşmaktan başka hiçbir şey yapamıyor. Gözle görülür, elle tutulur hiçbir şey üretemiyor. Ancak eskisiyle övünüyor. Eskisiyle avunuyor. Bu da kendi öz benliğine ait bilgi üretimini sürekli engelliyor. Bu da akıl içindeki düşünceyi hapsedip köreltiyor. Aklın açılım yapmasını engelliyor. Sürekli engellenen akıl düşünemiyor. Düşünüp fikir üretemiyor. Sağlıklı düşünemeyen akıl, doğru ve faydalı bilim üretemiyor. İnsanın ve insanlığın sürekli gerileyip geri kalmasını sağlıyor. Bu seferde suçlu din oluyor. Haşa Allah oluyor.

Halbu ki değil. Eskiyle övünerek yaşamak, insanı durağan yapar. İşte bu gün bizim yaptığımız da bu. Çünkü İslam alemi hep kısa bir dönem yaşanmış olan Asrı Saadet dediğimiz geçmiş dönemle övünürüz. Övünmekte haklıyız ama, o döneme özenerek onu sürdürmek istemekte haksızız. Çünkü her şey mekanda akıp giden zaman içinde değerlidir. Eğer o özenilerek yaşanılan yaşantı yenilenerek sürdürülmezse eskir. Sonunda hiçbir şey ifade etmeyecek bir hale gelir. İşte bu gün olduğu gibi...

Eski de kalmak insanı ve toplumu her geçen gün yıpratıp aşındırır. Aklın görevi bu aşınıp yıpranmayı önlemektir.
Allah, artık insanlara peygamber göndermeyecektir. Onun için de insana akıl vermiştir. Verilen akılla da kıyamete kadar yaşarken doğru yolu bulmasını istemiştir.

İşte dünyadaki insanlığın imtihanı budur... Cennet cehennem bunun sonucunda belli olacaktır. Onun için Ahirette bize sorulacak olan en büyük, en zor soru da bizlere verilen aklın doğru kullanılıp kullanılmamasından olacaktır.

Bu güne kadar geç kaldığımız yeter...

Daha fazla çamura batıp debelenmeden, ne olursunuz!

Lüten artık, AKLIMIZI kullanalım...

Allah'ın yaratıp var ettiği her varlığı seviyorum. Ama aklını kullanmayanı sevmiyorum. Çünkü Allah çalışmayanı, üretmeyeni sevmez. Bende çalışıp üretmeyeni sevmiyorum.

Benim sevgime muhtaç değilsiniz. Ama yüce Allah'ın sevgisine herkes muhtaç...

Sağlıcakla, hoşça kalınız...


Cahit Karaç

Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.

Şiirkolikte kayıtlı 216 yazısı bulunmaktadır.

Cahit Karaç yetkili üye konumundadır.


Cahit Karaç denemeleri
Şiirlerin ve denemelerin telif hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir. Siirkolik.com telif hakları yasasınca şiir teliflerine bağlı kalmayı taahhüt eder.
Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Siirkolik Şiir Bildirimleri